• Har globale miljøindekser annen risiko og avkastning enn markedet? 

      Igesund, Joakim Mandal; Ugland, Hallvard (Master thesis, 2009)
      Vi bruker Sharpe-forhold, Jensens alfa, enkeltindeksregresjoner og regresjoner basert på Fama og French (1993) til å redegjøre for globale miljøindeksers risiko og avkastning sammenlignet med en global markedsindeks, ...