• Orkla : en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse 

      Ilseng, Rolf; Rønningen, Thomas (Master thesis, 2007)
      Denne utredningen inneholder en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Orkla ASA. Oppgaven baseres i sin helhet på offentlig tilgjengelig informasjon. Etter en presentasjon av Orkla og en utvalgt tilhørende bransje ...