• Glasstak, glassklipper og glassko : en studie av kvinnelige ledere i Norge 

      Jacobsen, Sissel; Kaltenborn, Helene (Master thesis, 2018)
      Kjønnsulikheter i arbeidsmarkedet har lenge vært en pågående samfunnsdebatt. Med denne studien ønsket vi å gi et bidrag til denne debatten og den eksisterende litteraturen om kvinner og ledelse. Formålet var å beskrive ...