• The quality of earnings 

      Brekke, Eivind; Magerøy, Jostein (Master thesis, 2011)
      Det er allment kjent at aksjepriser kan forklares ut i fra en rekke faktorer som oljepris, rentenivå og regnskapsinformasjon. Den statistiske graden av sammenheng mellom regnskapsinformasjon og aksjepriser betegnes i den ...