• Schibsted ASA : en fundamental verdsettelse 

      Henriksen, Anne Merete Bragtvedt; Magnussen, Elin (Master thesis, 2006)
      Utredningen begynner med en generell beskrivelse av konsernet Schibsted, en presentasjon av selskapets historikk, produkter og organisering. Aksjonærstruktur, aksjeutvikling og utbyttepolitikk er også kommentert. ...