• Strategisk rekneskapsanalyse og verdsetjing av Synnøve Finden ASA 

      Navarsete, Ole; Selseng, Brede (Master thesis, 2008)
      Vi har i denne utredninga gjennomført ei strategisk rekneskapsanalyse og verdsetjing av Synnøve Finden ASA per 31.12.2007 basert på offentleg informasjon. I den første delen presenterer vi kort verksemda og bransjen. Vidare ...