• Comparative data of absence due to sickness in Nordic countries 

   Naz, Ghazala (Working paper, Working paper, 2003-04)
   Recently the rate of absence due to sickness has been very high in Norway. In the year 2002 almost 7.7 percent of the total work force was absent due to sickness. A shortcoming of empirical studies on international comparison ...
  • Økonomisk verdsetting av apotektjenester 

   Andersen, Christian; Brekke, Kurt Richard; Eldegard, Tom; Naz, Ghazala; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-07)
   Temaet for denne rapporten er betydningen av apotekenes virksomhet. Siktemålet har vært å diskutere betydningen av apotekene for samfunnet ut over det å være distribusjonsledd for legemidler. Ut fra et organisatorisk ...