• En eksplorativ studie om energiledelse i Norge : hvem, hva og hvordan 

      Hopland, Kristina Haga; Okstad, Vegard (Master thesis, 2016)
      Internasjonalt er det bred enighet om at miljøutfordringen er en av de største utfordringene verdenssamfunnet står ovenfor i dag, og det er tydelig at ytterligere tiltak for reduserte utslipp er nødvendige. Også Norge har ...