• Boligprisenes betydning for pengepolitikken i Norge, USA og Storbritannia 

   Mittet, Ingrid; Undheim, Linda (Master thesis, 2006)
   Denne utredningen omhandler temaet boligpriser sett i forhold til pengepolitikk. Vi har lagt mest vekt på å se hvordan ulike sentralbanker vektlegger boligpriser i sin pengepolitikk, hva som har skjedd i de ulike landene ...
  • Entreprenørskap og økonomisk vekst 

   Førre, Jostein (Master thesis, 2007)
   Denne oppgaven tar for seg teori omkring økonomisk vekst og spesielt entreprenørens rolle for økonomisk vekst. Først presenteres Solow-modellen for økonomisk vekst. Denne blir kritisert for ikke å forklare hva som driver ...
  • Hva gjør de kinesiske myndighetene for å balansere økonomien og hvorfor? 

   Osen, Kjetil Andreas (Master thesis, 2006)
   Denne utredningen ser på hva de kinesiske myndighetene gjør for å balansere økonomien og hvorfor de gjør som de gjør. Retorikken og planene i den 11. femårsplanen for perioden 2006 til 2010 danner grunnlaget for å analysere ...