• IASBs syn på sammenlignbarhet i finansregnskapet 

      Røsok, Kjell Ove (Chapter; Peer reviewed, 2020)
      Sammenlignbarhet er en ønsket kvalitet ved finansregnskapet, og IASB referer hyppig til denne kvaliteten i sitt arbeid med utvikling av IFRS. Men sammenlignbarhet er et vanskelig konsept å forstå (Zeff, 2007), og forskning ...