• Standardisert elektronisk regnskapsrapportering i Norge: bruk av XBRL 

      Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen; Baksaas, Kjell Magne (Chapter; Peer reviewed, 2020)
      Elektronisk utveksling av finansiell informasjon skjer i stadig større grad ved hjelp av rapporteringsformatet XBRL (eXtensible Business Reporting Language), som sies å gi både regnskapsprodusenter og regnskapsbrukere ...