• Real cost reductions in Norwegian manufacturing and service industries 

      Gjerde, Øystein; Sættem, Frode (Report, Research report, 2001-08)
      Økt produktivitet er typisk en konsekvens av å implementere nye produksjonsmetoder og/eller nye organisasjons-, markedsførings- og styringssystemer i en bedrift. I den senere tid har fokus i større grad vært rettet mot ...