• Effektiv samdrift : med fokus på et velfungerende samarbeid 

   Hagen, Håvard (Master thesis, 2010)
   Temaet for denne oppgaven er samarbeid, allianser og teamarbeid. Konteksten er samdrift. Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvorfor noen samdrifter fungerer bra og noen ikke gjør det. Jeg ønsker å gi et ...
  • Psykologiske kontrakter i team 

   Egeland, Therese (Journal article, 2014)
   Denne artikkelen presenterer et nytt perspektiv for å forstå hva som ligger bak velfungerende team. Det horisontale psykologiske kontraktsperspektivet lanseres for å forstå bedre hvordan relasjoner mellom teammedlemmer ...