• HR-feltet i Norge 1995-2014 : stabilitet og profesjonalisering? 

      Døving, Erik; Gooderham, Paul N.; Øhrn, Henrik (Rapport;2015:14, Research report, 2015-12)
      Dette er en sammenstilling av resultater fra fire runder av Cranet-undersøkelsen i Norge. Etter 20 år med HR-undersøkelser i Norge avtegner det seg et hovedbilde. HR er et felt preget av betydelig stabilitet over to tiår ...