• Verdsettelse av Vestas Wind Systems A/S 

      Grut, Vegard Aleksander; Østli, Jonas (Master thesis, 2021)
      Formålet med denne masterutredningen er å gi et verdiestimat på egenkapitalverdien til Vestas Wind Systems A/S per 31.12.2020. Verdiestimatet vil basere seg på en fundamental verdsettelse, supplert av en komparativ ...