• Risikostyring i laksemarkedet : en studie av fish pools derivater 

      Alnæs, Andreas Bjørbak; Skagen, Marius Rafaelsen (Master thesis, 2009)
      Da Fish Pool åpnet i 2006 ble børsen verdens første markedsplass for finansielle derivater med laksepriser som underliggende aktivum. Dette ga aktører i laksemarkedet nye muligheter til å risikostyre. Vi har sett på om ...