• Norges Banks pengepolitikk og finanskrisen 

      Amundsen, Martin Søbstad (Master thesis, 2009)
      Tema for denne utredningen er i hvilken grad pengepolitikken har bidratt til dagens økonomiske krise. Vurderingen baserer seg på Norges Banks pengepolitikk i perioden fra innføringen av inflasjonsmålet og frem til ...