• Basel III : nye krav til kapital og likviditet for norsk banknæring 

      Andreassen, Svein Arne; Gulestø, Daniel (Master thesis, 2011)
      Finanskrisen påviste vesentlige mangler i dagens gjeldende bankregulering. Mange aktører i finansmarkedene hadde med kreative tilpasninger utnyttet smutthull i regelverket og dermed blitt stående utenfor regulering og ...