• Bør kommuner kjøpe helseforsikring 

   Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Nordanger, Lene Kristin (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-12)
   Private helseforsikringer har så langt hatt et relativt beskjedent omfang i Norge, også sammenliknet med våre skandinaviske naboland. Den viktigste årsaken til at relativt få tegner private forsikringer mot sykdom, er ...
  • Essays on the theory of the labour-managed firm 

   Askildsen, Jan Erik (Doctoral thesis, 1987)
  • Markup cyclicality and input factor adjustments 

   Askildsen, Jan Erik; Nilsen, Øivind Anti (Discussion paper, Working paper, 2008-04)
   This paper investigates the existence of markups and their cyclical behaviour at industry sector level. Markups are given as a price-cost relation that is estimated from a dynamic, structural model of the firm. The firms ...
  • Markup cyclicality and input factor adjustments 

   Askildsen, Jan Erik; Nilsen, Øivind Anti (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   This paper investigates the existence of markups and their cyclical behaviour at the industry sector level. Markups are given as a price-cost relation that is estimated from a dynamic, structural model of the firm. The ...
  • Markup cyclicality, employment adjustment, and financial constraints 

   Askildsen, Jan Erik; Nilsen, Øivind Anti (Working Paper, Working paper, 2001-08)
   We investigate the existence of markups and their cyclical behaviour. Markup is not directly observed. Instead, it is given as a price-cost relation that is estimated from a dynamic model of the firm. The model incorporates ...
  • Prioriteringspraksis før og etter sykehusreformen 

   Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar M. (Arbeidsnotat, Working paper, 2007-03)
   Dette notatet dokumenter resultater fra ett av flere arbeider som hadde som formål å evaluere effekter av sykehusreformen. Målet med reformen, som ble gjennomført fra 1. januar 2002, var å legge grunnlaget for en helhetlig ...