• Sparebankenes respons på endringer i rammebetingelser 

      Baksås, Tor Erik (Master thesis, 2007)
      Denne utredningen tar for seg hvordan norske sparebankers grad av selvstendighet påvirkes av endringer i rammebetingelser. Rammebetingelser avgrenses til å se nærmere på reguleringer fra myndighetene, den teknologiske ...