• Det norske dagligvaremarkedet : relasjoner mellom detaljist og produsent 

      Barbakken, Ellen Anita; Hausken, Irene Wegner (Master thesis, 2006)
      Målet med denne oppgaven er å undersøke hvilke strategier dagligvarekjedene i Norge bruker i relasjon til sine leverandører. De siste 15-20 årene har det skjedd dramatiske endringer i det norske dagligvaremarkedet, som har ...