• Scatec Solar ASA : verdivurdering 

      Berg, Håvard Utne (Master thesis, 2020)
      I denne masteroppgaven har målet vært å estimere verdien av egenkapitalen til Scatec per 31.12.2019. For å gjøre dette har fundamental verdsettelsesteknikk blitt anvendt som hovedmetode og komparativ verdsettelsesteknikk ...