• HH-prosjektet 

      Bjordal, Gro (Master thesis, 2008)
      Heimen l/l Husflitsutsal (HH) viste gjennom år omsetningsauke, men sviktande resultat og manglande styring på mellom anna varelageret. Det var sett i gang eit prosjekt med utgangspunkt i å få oversikt over varelageret og ...