• Gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer 

   Berg, Merete Fiskvik; Bjugstad, Marit (Arbeidsnotat, Working paper, 2009-08)
   Denne utredningen omhandler gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer. Hypotesen som ligger til grunn for arbeidet er at det er vanskelig å pantsette, og dermed lånefinansiere, slike investeringer. FoU antas å fungere ...
  • Gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer 

   Berg, Merete Fiskvik; Bjugstad, Marit (Master thesis, 2009)
   Denne masterutredningen omhandler gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer. Hypotesen som ligger til grunn for arbeidet er at det er vanskelig å pantsette, og dermed lånefinansiere, slike investeringer. FoU antas ...