• Utforming og bruk av KPP i norsk helsevesen 

      Blakset, Håvar (Rapport, Research report, 2005-11)
      Denne utredningen prøver å belyse hva som er bruksområder, riktighet og nytteverdi av kostnad per pasient tankegang innenfor norsk helsevesen. I denne sammenheng settes det søkelys på hvordan man beregner kostnader tilknyttet ...