• Fra regnskapsfører til rådgiver? : endring i profesjonelle roller 

      Blom, Maria (Rapport;2013:3, Research report, 2013-06)
      Endringer i profesjonelle roller utmerker seg i et endringsperspektiv, da de har dyptgripende, psykologiske konsekvenser for rolleinnehaver. Denne utredningen søker å identifisere faktorer som motiverer mennesker til å ...