• Finanskrisas påverknad på norske bedrifters lønsemd 

      Bolstad, Bjørnar Tveit; Kvinge, Øyvind (Master thesis, 2010)
      Denne oppgåva analyserar norske bedrifters lønsemd i perioden 1999 til 2008 med særleg vekt på endring i lønsemd mellom 2007 og 2008. Vi lagar eit utval av representative norske bedrifter gjennom å fjerne selskap som av ...