• Orkla ASA - Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Bradner, Per Christian; Åsheim, Thomas Øverli (Master thesis, 2015)
      Denne utredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Orkla ASA. Oppgaven er i sin helhet basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Utredningen begynner med en presentasjon av selskapet og bransjen ...