• FoU i petroleumsnæringen : aktører og kontraktspraksis 

      Buller, Hans Raaum (Rapport, Research report, 2005-08)
      I rapporten kartlegges FoU-virksomheten innenfor petroleumsnæringen. Spesiell fokus er på kontraktene som benyttes for FoU-prosjekter. Formålet med rapporten er todelt, 1) å gi en oversikt over dagens ordninger og kontrakter ...