• Educating small firm accountants in counselling SME client 

   Bulukin, Kristijane Cook; Gooderham, Paul N.; Lund, Jørgen (Working paper, Working paper, 2005-09)
   The purpose of this paper is two-fold: first it delineates those competencies that are required by accountants who aspire to function as small-firm business advisers, and second it specifies a programme that secures the ...
  • Fra forskning til utvikling : regnskapsrådgivning i småbedriftssegmentet 

   Bulukin, Kristijane Cook; Gooderham, Paul N. (Rapport, Research report, 2005-12)
   Denne rapporten er siste ledd i forskningsprosjektet ”Enhanced value creation in the SME sector: strengthening the impact of authorised accountants”. Hensikten med prosjektet er todelt: i) å undersøke kritiske faktorer ...
  • Lederlegitimitet : en eksplorativ studie 

   Bulukin, Kristijane Cook (Rapport, Research report, 2005-04)
   I avhandlingen drøftes lederlegitimitet. Forhold som kan bidra til lederlegitimitet er blant annet lederens personlige egenskaper, fagkompetanse, anvendelse av belønningssystemer og bruk av regler. I avhandlingen utforskes ...
  • Lederlegitimitet: en eksplorativ studie 

   Bulukin, Kristijane Cook (Doctoral thesis, 2004)