• Vinnerens forbannelse 

      Christensen, Eirik N. (Rapport, Research report, 2003-08)
      Rapportens fokus er rettet mot vinnerens forbannelse. Fremstillingen tar for seg auksjonsteori og spesielt den teori som omhandler vinnerens forbannelse. Videre presenteres en del historie for fagfeltet eksperimentell ...