• Investoratferd i det norske aksjemarkedet 

      Crosby, Knut (Rapport, Research report, 2001-08)
      Erfaringer fra andre land og en del empiriske studier tyder på at institusjonelle investorer, inkludert utlendinger, har vært aktive i flere av de krisene verdipapirmarkedene har gjennomgått i 80- og 90-årene. Dersom ...