• Age discrimination in hiring decisions : a comparison of Germany and Norway 

   Büsch, Victoria; Dahl, Svenn-Åge; Dittrich, Dennis A.V. (Working paper, Working paper, 2004-12)
   The workforce in all industrialized countries is aging. To forecast future challenges, it is important to understand the impact of a worker’s age on the labor market. In this paper, we analyze whether older workers in ...
  • Eldre arbeidstakeres stilling på arbeidsmarkedet : en litteraturstudie 

   Dahl, Svenn-Åge (Rapport, Research report, 2000-08)
   Formålet med denne rapporten er å gi en kort oppsummering av forskningen om eldre arbeidstakeres stilling på arbeidsmarkedet gjennom å gi en oversikt over litteraturen på feltet. I en periode med omfattende tidligpensjonering, ...
  • Eldre ledere : ressurser og karrierealternativer : en utredning skrevet for K-bank 

   Dahl, Svenn-Åge; Colbjørnsen, Tom; Gooderham, Paul N.; Heum, Per; Selvik, Arne (Rapport, Research report, 2001-03)
   Alle ledere stilles overfor en rekke karrieremessige utfordringer. For eldre ledere vil omstillinger og økt konkurranse stille krav til kompetanse og lederstil som mange kan finne vanskelig å imøtekomme. Omstruktureringer ...
  • En kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden 

   Dahl, Svenn-Åge; Holmås, Tor Helge; Skjeret, Frode André; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2007-11)
   I denne rapporten studerer vi holdninger til sykefravær i de nordiske landene. Data i undersøkelsen kommer fra en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion AS sommeren 2007. Blant de viktigste funnene i studien er at ...
  • Evaluering av arbeidsmarkedsbedriftene som attføringstiltak 

   Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge (Rapport, Research report, 2000-06)
   Formålet med denne studien har vært å evaluere arbeidsmarkedsbedriftenes sysselsettingseffekt. Vi analyserer med andre ord overgangen fra arbeidsmarkedsbedriftene til ordinært arbeid for personer som har avsluttet sitt ...
  • Gender differences in early retirement behaviour 

   Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell (Working Paper, Working paper, 2002-05)
   In this paper we analyse early retirement for men and women focusing on family characteristics such as marital status, spouse income and wealth, and spouses' labour market status. The female participation rate is high in ...
  • Gjengangere på sykepenger 

   Dahl, Svenn-Åge; Hansen, Hans-Tore; Kvitastein, Olav Andreas (Rapport, Research report, 2003-10)
   Sykefraværet i Norge har i mange år vist en foruroligende utvikling. I denne rapporten retter vi søkelyset mot grunnen til at mange personer som blir friskmeldt ofte blir sykmeldt på nytt igjen. I litteraturen blir slike ...
  • Late careers and career exits in Norway 

   Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge; Vaage, Kjell (Working paper, Working paper, 2005-08)
   We used matched employer-employee data for the period 1992-1997 to analyse the transition from work to early retirement in Norway. We focus on the effect of a new early retirement scheme ("AFP") of which some 60 percent ...
  • Transitions to employment from labour market enterprises in Norway 

   Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge (Working paper, Working paper, 2004-12)
   We analyse a labour market programme for partly disabled workers that involves the transition from Labour Market Enterprises to a job in the ordinary labour market. We find that the percentage of these people finding jobs ...