• Verdivurdering av Viking fotball ASA 

      Dirdal, Are (Master thesis, 2009)
      Denne masterutredning tar sikte på å verdsette fotballklubben Viking ved hjelp av fundamental verdsettelses teknikk. Resultatet er en verdivurdering av Vikings egenkapital, per 31.12.2008, på NOK 107 513 979. Dette gir en ...