• Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1 

   Drangsland, Kari Anne K.; Kjerstad, Egil (Rapport, Research report, 2008-09)
   Hovedhensikten med denne delrapporten er å vurdere implementeringen av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester, eller ‘Raskere tilbake’ som ordningen markedsføres som. Initiativtakere til ordningen er ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : utredning av et analyseverktøy 

   Jakobsen, Stig-Erik; Kristiansen, Frode; Drangsland, Kari Anne K.; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2007-12)
   I denne rapporten skisseres det et forslag til et analyseverktøy for å avdekke lokal sårbarhet hvor fokuset rettes mot næringsmessig eller økonomisk sårbarhet. I distrikts- og regionalpolitikken er det viktig at man fanger ...
  • Kritiske suksessfaktorer for omstillingsarbeidet : erfaringer fra gjennomførte omstillingsprogram 

   Drangsland, Kari Anne K.; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2009-01)
   På oppdrag fra Innovasjon Norge har Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) kartlagt og systematisert faktorer som synes å ha kritisk betydning for et vellykket omstillingsprogram. Omstillingsbevilgningen er et ekstraordinært ...
  • Sluttevaluering av MåltidsArena 

   Drangsland, Kari Anne K.; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2008-06)
   Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) har på oppdrag fra MåltidsArena og Innovasjon Norge utført en sluttevaluering av MåltidsArena. MåltidsArena ble gjennomført som et Arena-prosjekt i Rogaland i perioden 2005 til 2007. ...
  • Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål 

   Drangsland, Kari Anne K.; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2009-08)
   Denne rapporten presenterer en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål kommune. Programmet startet i 2002 og ble avsluttet høsten 2008. Bakgrunnen for omstillingsprogrammet var nedbyggingen av Forsvarets aktiviteter ...