• Hvordan verdsette torskeoppdrettsselskapet Codfarmers ASA? 

      Dundas, Anders Saltermark (Master thesis, 2009)
      I denne oppgaven har jeg gjennomført en verdsettelse av torskeoppdrettsselskapet Codfarmers ASA. Gjennom en spørreundersøkelse til næringsaktører har informasjon for nåsituasjonen og framtidige forventninger for næringen ...