• Lønnsomheten i norsk skipsfart 

      Birkeland, Sigbjørn; Eide, Torfin (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-11)
      Denne utredningen undersøker avkastningen til den norske skipsfartsnæringen i perioden 1992 til 1999, ved hjelp av innrapporterte regnskapstall til Oslo Børs. Vi har to hovedfunn. Det første er at skipsfartsnæringen sett ...