• Barnehagereformen : finansiering, administrative virkninger og status for gjennomføring i 2004 

   Andersen, Christian; Ektvedt, Tone Marie; Eldegard, Tom; Kristiansen, Frode (Rapport, Research report, 2005-02)
   Denne rapporten er dokumentasjonen fra SNF prosjekt 2985 Økonomiske og administrative effekter av barnehagereformen. Prosjektet har vært finansiert av KS. Prosjektet tok for seg status for gjennomføring av barnehagereformen ...
  • En vurdering av kostnader og nytteeffekter av den statlige tilsynsfunksjonen med kommunene 

   Andersen, Christian; Ektvedt, Tone Marie; Ellingsen, Winfried; Sunnevåg, Kjell J. (Rapport, Research report, 2004-06)
   Denne rapporten inneholder en vurdering av kostander og nytteeffekter knyttet til statlig tilsyn med kommunesektoren på oppdrag fra Tilsynsutvalget. Utredningen omfatter flertallet av Fylkesmannsembeter og et representantivt ...
  • Sjøforsvarets betydning for den regionale maritime klyngen i Hordaland 

   Rusten, Grete; Ektvedt, Tone Marie; Osland, Ove (Rapport, Research report, 2004-09)
   På bakgrunn av den planlagte omorganiseringsprosessen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Bergen Næringsråd og Bergen Kommune tatt initiativ til å utrede hva slags betydning ...
  • Valgets kval : erfaringer ved innføring av brukervalg 

   Rusten, Grete; Sunnevåg, Kjell J.; Ektvedt, Tone Marie (Rapport, Research report, 2004-08)
   I 2002 initierte Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund et nettverkssamarbeid mellom kommuner om friere brukervalg i Norge. Arbeidet inngikk i regjeringens arbeid med å stimulere til ...