• Rentegarantien : en tvangstrøye for livselskapene 

      Engeset, Anders Scharffscher; Storesund, Erlend Kjellevold (Master thesis, 2011)
      En ytelsesbasert tjenestepensjonsordning består av et garantielement som sikrer pensjonsinnehaver en årlig minsteavkastning på pensjonsmidlene. Garantien omtales ofte som rentegarantien. En tjenestepensjonsordning opprettes ...