• Digitalt samarbeid : hvordan fasilitere for godt samarbeid ved bruk av IKT 

      Evensen, Andreas; Grimsgaard, Øyvind (Master thesis, 2018)
      I denne masterutredningen har vi sett på hvordan et IT-konsulentfirma bruker IKT for å samarbeide. Vi har gjennomført ni dybdeintervjuer og observert fire møter for å få en bedre forståelse av prosessen vi har valgt å kalle ...