• Nettregulering 

   Fehr, Nils-Henrik Mørch von der; Hagen, Kåre Petter; Hope, Einar (Rapport, Research report, 2002-03)
   Denne rapporten inneholder sluttdokumentasjonen fra et prosjekt om reguleringsregimer for kraftsektoren som er utført ved SNF etter oppdrag av Olje- og energidepartementet. Formålet med prosjektet har vært å foreta en ...
  • Næringspolitikk på like vilkår? : noen prinsipielle betraktninger 

   Fehr, Nils-Henrik Mørch von der (Rapport, Research report, 2002-08)
   Økonomisk teori gir ikke uten videre noen begrunnelse for at næringspolitikken skal gi alle virksomheter – næringer, bedrifter eller prosjekter – like vilkår, eller det som på engelsk kalles ”a level playing field”, verken ...