• Inflasjonsmålstyring i Norge : teori og resultater 

      Flakstad, Erlend (Master thesis, 2008)
      Denne utredningen tar for seg det pengepolitiske regimet fleksibel inflasjonsmålstyring. Det gis en innføring i teorien som ligger bak fleksibel inflasjonsmålstyring ved å fokusere på arbeid fra den svenske økonomen Lars ...