• Fundamental verdsettelse av Kolonial.no 

      Gashi, Albesjan; Menøy, Henrik Ruben (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne oppgaven er å estimere egenkapitalverdien til Kolonial per 31.12.2019. Hovedteknikken som benyttes er fundamental verdsettelse, supplert med en scenarioanalyse. Fundamental verdsettelse omfatter ...