• Entreprenøren som koalisjonsbygger 

      Gilberg, Einar (Master thesis, 2008)
      Dette arbeidet har hatt som mål å undersøke om entreprenører opptrer som koalisjonsbyggere i etableringsprosessen. Teorikapittelet går gjennom teorier og modeller som legger vekt på entreprenørens valgmuligheter. I forhold ...