• Avtalelojalitet : hva driver avtalelojaliteten i statlige virksomheter? 

      Granli, Monica; Sveli, Anne-Marie (Master thesis, 2020)
      I 2016 besluttet norske myndigheter å innføre Statens innkjøpssenter, et sentralisert innkjøpssenter med mandat til å inngå og forvalte fellesavtaler for statlige virksomheter. Sentraliseringen er drevet av en rekke ...