• Strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering: AKVA Group ASA 

      Grimsbø, Bendik; Lunde, Markus (Master thesis, 2019)
      I masterutgreiinga er det gjennomført strategisk rekneskapsanalyse og verdivurdering av AKVA Group ASA, med føremål om å lage eit estimat på eigenkapitalverdien i selskapet. Som verdsetjingsteknikk er fundamental ...