• En analyse av strukturerte produkter i det svenske markedet 

      Laukvik, Henrik; Grytten, Anders (Master thesis, 2013)
      Strukturerte produkter består av en kombinasjon av flere finansielle instrumenter som kan skape unike investeringsobjekter. Produktene kan ha egenskaper som du ikke får ved direkte kjøp av aksjer, obligasjoner eller andre ...