• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Otrum ASA 

      Halaas, Jan Fredrik (Master thesis, 2007)
      Jeg har i denne utredningen gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Otrum ASA. For å komplettere bildet av de underliggende verdiene i selskapet, er det også supplert med en opsjonsbasert verdsettelse. Etter ...