• Effekter ved en liberalisering av pengespillmarkedet i Norge 

      Meldal, Marte; Hallen, Sandra (Master thesis, 2014)
      I denne utredningen har vi sett på konsekvenser ved å liberalisere det norske markedet for pengespill. Regjeringen vurderer en liberalisering under dersom man kan sikre økte inntekter til samfunnsnyttige formål, og samtidig ...