• Norske shippingselskapers lokaliseringsbeslutninger i Sørøst-Asia 

      Halvorsen, Kaj W. (Rapport, Research report, 2000-12)
      Utredningen studerer lokaliseringsbeslutninger tatt av norske rederier i Sørøst Asia. Oppgaven tar teoretisk utgangspunkt i Dunnings eklektiske paradigme - også kalt Dunnings OLI teori. Det teoretiske fokuset blir lagt på ...